Ilan Krugliak

Ilan Krugliak
Ilan Krugliak
Director of Product Management, FST Biometrics Corporation

Ilan Krugliak is the Director of Product Management at FST Biometrics.