Dr. Uwe Virkus

Dr. Uwe Virkus
Dr. Uwe Virkus
Head of Electronic Warfare/Situational Awareness, HENSOLDT

Dr. Uwe Virkus serves as the Head of Electronic Warfare and Situational Awareness at HENSOLDT.