Katsunori Yamanouchi

Katsunori Yamanouchi
Katsunori Yamanouchi
Deputy President of Professional Solutions Americas, Sony Professional Solutions Europe